mua hộ vé số vietlott

เสาร์ที่ 13 เม.ย. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน           ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ             บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม           ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป           ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ           เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย หัวข้อการอบรม การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่” - “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร - ความสำคัญของตำแหน่ง - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี - จรรยาบรรณ - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ - แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์” - การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ E การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด E การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ E การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์ E การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล E การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม E สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0 กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ - การวางแผนและบริหารเวลางาน - การบริหารระบบเอกสาร - การบริหารการนัดหมาย - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5 บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท **ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ข้อมูลอื่นๆ

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 www.knctrainingcenter.com knctrainingcenter@hotmail.com โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 5 มี.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1902-0084
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 376
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-1912509
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: //www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang