mua hộ vé số vietlott

พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม     ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวังต่อบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี และคนเก่งขององค์การได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์การ ผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการสร้างแรงจูงใจบุคลากร และสามารถนำเครื่องมือไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากร ให้เกิดขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำหรับ หัวหน้าทุกระดับ ทุกฝ่าย วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม วิธีการอบรม ใช้การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา เนื้อหาหลักสูตร  1 แนวคิดในการพัฒนาความสำเร็จของบุคคลและองค์กร 2 วิธีการเพิ่มผลสำเร็จ โดยการจัดการด้วยเป้าหมาย 3 การจูงใจและการนำบุคคลอย่างมีประสิทธิผล      บุคลิกภาพผู้นำและวิธีปฏิบัติ อย่างไรที่จะกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับตน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร      อำนาจของผู้นำ “หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี มิใช่เป็นเพียงผู้สั่งการ” 4 วิธีการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ (Morale) ในการปฏิบัติงาน      ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างพนักงาน-ลูกน้อง-ทีมงาน      พฤติกรรมของผู้ตาม … ที่ผู้นำต้องตามให้ทัน      ความต้องการ … พลังแห่งการกระตุ้นจูงใจ      ค้นหาสิ่งจูงใจให้คนอยากทำงาน      การเลือกวิธีการนำ เพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้อง ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม      การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อดึงศักยภาพในการทำงาน   5 กรณีศึกษาในการจูงใจและเลือกใช้วิธีนำ : สถานการณ์นำหน้า ค้นหาวิธีที่ถูกต้อง 6 ปัญหาในการจูงใจและนำผู้ใต้บังคับบัญชา : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ เสนอวิธีแก้ปัญหา 7 ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 8 การให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK (ถ.รัชดาภิเษก) ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ] ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,120 บาท ] ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ //www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4602  โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097 e-mail : info2@trainingbymotiva.com id line : @trainingbymotiva www.trainingbymotiva.com สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมล: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: //www.trainingbymotiva.com
  • LINE Id: @trainingbymotiva
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang