mua hộ vé số vietlott

พฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ศิลปะการสร้าง Storytelling แบบมืออาชีพ The Secret of Storytelling

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม"เคล็ดลับศาสตร์แห่งการสร้างและเล่าเรื่อง

Storytelling แบบมืออาชีพ"

คุณเคยไหม? ทำไมพูดแล้วคนไม่อยากฟัง เล่าไปเล่ามาหลงประเด็นจบเรื่องไม่ลง... หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้!       หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ชวนติดตามทั้งในรูปแบบ Informative Story และ Persuasive Story และหัวข้อสำคัญอย่าง โครงสร้างของเรื่องราว และการสร้างเรื่อง การประยุกต์นำศาสตร์ด้านการเล่าเรื่องเพื่อมาใช้ในการสร้างอิทธิพลกับผู้ฟังในมิติต่าง ๆ รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การถ่ายทอดเนื้อหา ไปจนถึงกรณีศึกษาและเทคนิค ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เรื่องที่เล่าส่งถึงและสามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ เพื่อทำให้การพูดในที่สาธารณะ การขาย การเจรจา หรือการนำเสนอประสบความสำเร็จ

Key Contents

♟องค์ประกอบของเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง Story Elements and Storytelling Engagement การสร้างภาพในหัวและการจัดFlow ของความคิดของผู้พูดให้มีระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนจากสถานการณ์การสื่อสารจำลอง ฝึกการใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องและโครงสร้างการสื่อสารเชิงภาพเพื่อการสื่อสาร ♟การออกแบบเนื้อหาสาร การออกแบบข้อความที่ชวนให้สนใจ การออกแบบความคิด การวางแผนความคิด การย้ายความคิดมาสู่การออกแบบเนื้อหา ♟การสื่อสารความคิดและการลำดับความคิดเชิงภาพ Flow of thought และ Visual Thinking รวมทั้งลำดับขั้นตอนในการนำเสนอความคิด ด้วยกลยุทธ์ 5 cannons เพื่อการพูดในที่สาธารณะ เน้นการวางแผนเป็นขั้นตอนในการพูดเพื่อโน้มน้าวและเสนอประเด็นให้แก่ผู้ฟังจำนวนมากได้เข้าใจชัดเจน · ระบบความคิด การคิดเป็นภาพ และการนำเสนอภาพความคิด     -ฝึกการจัดลำดับความคิด สรุปความคิดและนำเสนอความคิดด้วยเทคนิค การคิดเห็นเป็นภาพVisual Thinking · ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง กลยุทธ์ 5cannonsเพื่อการพูดและสื่อสารในที่สาธารณะ     - หลักคิดในการวางโครงการเล่าเรื่องแบบคลาสสิค ด้วย5 Cannons     - หลักการออกแบบเรื่องเล่า     - การสร้างเรื่องโดยใช้ Quest Model

Key Benefits

1. เข้าใจองค์ประกอบความสำคัญของเรื่องเล่าในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร และได้เทคนิคการเล่าเรื่องไปใช้ในการสื่อสารและการนำเสนอต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ 2. เข้าใจหลักและขั้นตอนออกแบบเรื่องเล่า การพูดและนำเสนอในที่สาธารณะรวมทั้งการจัดการระบบความคิดก่อนการถ่ายทอดยังผู้รับสาร 3. สามารถวางแผนการสร้างเนื้อหา การออกแบบวิธีการถ่ายทอดและการสอนโดยอาศัยการสื่อสารได้เหมาะสมน่าสนใจ 4. ได้ฝึกปฏิบัติด้านใช้เรื่องเล่าในการสื่อสารตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับผู้ฟังแต่ละลักษณะได้       สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825 Link: //sbdc.co.th/public-training-calendar/704/the-secret-of-storytelling/ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร - อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์ - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรองตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 12 ต.ค. 2021 08:30 - 16:00 น. Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศุภิสรา โนอ๊วบ
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: //sbdc.co.th/public-training-calendar/704/the-secret-of-storytelling/
  • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang