mua hộ vé số vietlott

พฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด สัมมนา online หลักสูตร หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการอบรม           1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม             3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ             4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ                 - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม       - การกล่าวเปิดการอบรม                 - การกล่าวแนะนำวิทยากร                 - การกล่าวขอบคุณวิทยากร                 - การกล่าวปิดการอบรม          5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ             6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม             7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม             8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม             9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น             10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา             11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร             12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)                  - การเตรียมการก่อนการอบรม                  - การอำนวยการระหว่างอบรม        - การจัดการหลังการฝึกอบรม             13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)                   - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม                   - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม                   - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม                   - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม                   - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม                   - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร             14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กรตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 11 ม.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์ ผ่าน Program Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-6450992
  • อีเมล: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • LINE Id: Line : hrdzenter
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang