mua hộ vé số vietlott

พฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล            ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ / ภาคการผลิตองค์กรต่างๆ จะถูกท้าทายด้วยเป้าหมายทั้ง 3 อย่างพร้อมกันและเท่าเทียมกัน คือ การดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้ามีการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน ส่งมอบตรงเวลา เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ IATF 16949 จึงได้มีการพัฒนาข้อกำหนดให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมเหล่านี้           Advance Product Quality Planning (APQP) เป็นหนึ่งใน Core Tools ในระบบ IATF 16949 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้ในการวางแผนการทำงาน วางแผนเชิงป้องกัน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านขั้นตอนที่ได้ถูกกำหนดไว้ เอกสาร APQP เป็นแผนการทำงานที่รวมเอกสารทุกอย่างในการดำเนินโครงการ รวมถึงเอกสาร PPAP จากทุกส่วนงานและใช้ในการประชุมติดตามความคืบหน้าในการทำงานของทีมงาน และแต่ละส่วนงานสามารถเข้าไปใช้งาน Update ข้อมูลในเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการอบรมข้อกำหนด Advance Product Quality Planning (APQP) ไปแล้วแต่กลับพบว่าการแปลงข้อกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร           ในหลักสูตรนี้นอกจากการเรียนรู้วัตถุประสงค์ข้อกำหนดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือทำ APQP Work Book ใน Excel และนำเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ (QMS) ขององค์กรมาใส่ในแต่ละ Phase ตามข้อกำหนด APQP เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ประชุมติดตามความคืบหน้างานของทีม และนำไปใช้งานจริงในองค์กร


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม      1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการตีความข้อกำหนด      2. เพื่อเสริมสร้างการทำงานของ APQP Project Leader และ APQP Team ให้มีประสิทธิภาพ      3. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้าการทำงานของทีมในช่วง New Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน      4. เพื่อให้ APQP Project Leader Team รวบรวมเอกสารต่างๆ ได้ง่าย      5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร : เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Advance Product Quality Planning (APQP) • วัตถุประสงค์และขอบเขตของ Advance Product Quality Planning (APQP) • ความหมายหมายของ Advance Product Quality Planning (APQP) • ข้อกำหนดและการตีความ Advance Product Quality Planning (APQP) 5 Phase    - Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Plan and Define program)    - Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)    - Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)    - Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)    - Phase 5 : Mass Production และผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity • ทำ Work Shop ในไฟล์ Excel โดยการนำเอกสารแต่ละแผนกในระบบคุณภาพ (QMS) และใน PPAP ใส่ลงไปในแต่ละ Phase    - Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Plan and Define program)    - Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)    - Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)    - Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)    - Phase 5 : Mass Production และผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity • ข้อกำหนดการควบคุมและการทดสอบสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารรายงานการรับประกันผลิตภัณฑ์ตามข้อกฎหมาย)     - ELV, RoHS     - REACH-XV, XIV, XVII, SVHC,     - International Material Data System (IMDS)     - PFOS/PFOA, DMF, Conflict Mineral, CFO, CFP     - Life Cycle Assessment (LCA) • การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเฟส (Product Development Record) ลักษณะการอบรม :      1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %      2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย       Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ


ผู้ควรเข้ารับการอบรม Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ Ø วิศวกรทุกส่วนงาน, APQP Team Leader, Project Leader Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model Ø ช่างเทคนิค Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน อาจารย์พิทักษ์ บุญชม โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท **ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

ข้อมูลอื่นๆ

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 www.knctrainingcenter.com knctrainingcenter@hotmail.com โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 021912509
  • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: //www.knctrainingcenter.com
  • LINE Id: Knctraining
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang