mua hộ vé số vietlott

ศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 21

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 21 (Human Resource Development Certificate Program) หลักการและเหตุผล        องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด        คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง วันที่จัดงาน: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 (2-3 วัน/สัปดาห์) อบรมวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM หัวข้อการอบรม 1. การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Development and Planning) 2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Based HR Development) 3. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (Effective Performance Management) 4. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management & Succession Planning) 5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 6. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ) ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: //bit.ly/4atKIvT สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: //bit.ly/41vOkcD !! รับจำนวนจำกัด !! *สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น **การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจ วิทยากร ดร.จิราพร พฤกษานุกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน ดร.บำรุง สาริบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ อ.สรวุฒิ หรณพ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ ดร.กติกา ทิพยาลัย อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.อภิชาติ ขันธวิธิ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Gen ดร.บดี ตรีสุคนธ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 20 ก.พ. 2024 - เสาร์ที่ 9 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
  • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: chulalearn@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • LINE Id: -
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang