mua hộ vé số vietlott

จันทร์ที่ 12 ก.พ. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 12

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 12

(Project Investment : Analysis and Management รุ่นที่ 12)


หลักการและเหตุผล

      ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี       เพราะฉะนั้น องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” เพื่อให้ความรู้ หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์ การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินการลงทุนโครงการ (Project Evaluation) การศึกษาความเป็นไปได้ (Project Feasibility Study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) ตลอดจนศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง

วันที่จัดงาน:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 (2-3 วัน/สัปดาห์)​ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.​ และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM หัวข้อการอบรม การวิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Investment Analysis) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis ) การประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงของโครงการลงทุน (Return on Business Project Investment and Risk Analysis) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Profitability Analysis and Management) เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน (How to write Project Loan Proposal) การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Management) ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ) ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: //bit.ly/48v5xFh สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: //bit.ly/3RMuruE !! รับจำนวนจำกัด !! *สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น **การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการลงทุน ผู้ลงทุน และผู้ที่ให้ความสนใจตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 13 ก.พ. 2024 - เสาร์ที่ 2 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2312-0012
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 174
 • หมวดหมู่: การศึกษา
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
 • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: chulalearn@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • LINE Id: -
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang