mua hộ vé số vietlott

พุธที่ 27 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : OKRs and Performance Management for Supervisor

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมOKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"สร้าง OKRs อย่างไร?

ให้การประเมินผล

ออกมามีประสิทธิภาพ"


หลักการและเหตุผล

    บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน นั่นก็คือ "การกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง และการกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" อาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างให้ความสนใจกับ OKRs (Objective and Key Results) เครื่องมือใหม่ที่องค์กรต่างๆ เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น ดังนั้น การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน ในหลักสูตร "OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน" นี้ จึงว่าด้วยเรื่องการกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้


Key Contents

♟ บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

          ท่านจะได้เข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของหัวหน้างานนั่นก็คือ "การกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" หรือบรรลุเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งอาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

          ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ระบบการตั้งเป้าหมาย แนวทางการตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน รวมถึงการติดตามผลลัพธ์แบบง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ

♟ OKR คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในปัจจุบัน

          ท่านจะได้ทราบถึงความหมายและเข้าใจ OKRs มากขึ้น ว่าทำไมองค์กรต่างๆ จึงหันมาใช้กันมามากขึ้น

♟ ความแตกต่างของ KPIs กับ OKRs คืออะไร

          ท่านจะได้ไขข้อข้องใจระหว่าง KPIs กับ OKRs ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้

♟องค์กรควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มใช้ OKR

♟ความแตกต่างระหว่าง Purpose Goal และ Objectives

♟การจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวัดผลแบบ OKR หรือไม่

♟การกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก S.M.A.R.T. KPI & F.A.S.T. ACTION ทำอย่างไร

♟ถ้าจะให้การวัดผลประสบความสำเร็จ Mindset ของพนักงานต้องปรับอย่างไร

♟การประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card) โดยใช้ KPI จะเลิกใช้ไปจริงหรือ

♟ควรผูกผลตอบแทนของพนักงานกับ OKR หรือ KPI หรือไม่

♟แนวทางการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ


Key Benefits

1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ OKRs ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 2. เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้าง OKRs อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน 3. สามารถนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร

รศ. ดร.วิพุธ อ่องสกุล

-ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Project Management Leadership, Work Improvement -Business and Innovation, Strategic Management

ข้อมูลอื่นๆ

WEB : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/839/okrs-amp-performance-management-for-supervisor/

APPLY : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=839


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2403-0009
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 39
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: OKR, การวัดประเมินผล, การประเมินผล, หลักสูตร ภาวะผู้นำ, หลักสูตร หัวหน้างาน, อบรม หัวหน้างาน, หลักสูตร ผู้จัดการ, หลักสูตร ผู้บริหาร, อบรม การบริหารจัดการ, หลักสูตร การบริหารจัดการ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang