mua hộ vé số vietlott

อังคารที่ 26 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Agile Management

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมAgile Management

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การบริหารงานแบบคล่องตัว


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีม

ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม

เน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว

ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด”


หลักการและเหตุผล

     การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิด ๆ และค่อย ๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


Key Contents

♟อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

♟ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

♟วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

          • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

          • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

          • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ

          • ผิดพลาดให้เร็ว

          • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

♟กระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile

♟บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum

         • The Roadmap

         • The Backlog

         • Sprint Planning

         • The Daily Scrum

♟เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum

♟การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum

♟Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

♟Agile Manifesto Principle


Key Benefits

1. เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile

2. เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

3. ได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่าง    ต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว

4. สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile

   ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้


วิทยากร

ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ผู่เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - ผู้เขียนบทความ Quality FinanceในหนังสือFor Quality Management

ประสบการณ์ทำงาน

- วิศวกรอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด - ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม บริษัท ดีเอชแอล จํากัด - ผู้จัดการพัฒนาฝ่ายกระบวนการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ข้อมูลอื่นๆ

URL

WEB : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/831/agile-management/

APPLY : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=831


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 2 เม.ย. 2024 09:00 - 16:00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
  • LINE Id: @strategiccenter
mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang