mua hộ vé số vietlott

พุธที่ 27 มี.ค. 2024
mua hộ vé số vietlottLiên kết đăng nhập

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมConvincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ

ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด"


หลักการและเหตุผล

        การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"บุคลากร"ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์กรจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ตลอดจนการสื่อสารตั้งแต่ระดับบนลงล่างเพื่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกัน           หลักสูตรนี้มุ่งเน้น 2 ทักษะ "จิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ" ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าและผู้ที่สนใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเอาหลักการแนวทางหรือเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อให้องค์กร พัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ มีเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น


Key Contents

      ♟ วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
 • วาทศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
 • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • วาทศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน


     ♟ จิตวิทยาในการจูงใจ

     ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสื่อสารเชิงจิตวิทยาเพื่อการจูงใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร การใช้เหตุผลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เทคนิคการใช้ NLP เข้ามาเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวและชักจูง เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละประเภท รวมถึงจิตวิทยาสำหรับการนำเสนองานเพื่อมัดใจคนฟัง
 • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
 • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences types)
 • การสร้างความน่าเชื่อถือ : เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
 • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าวและชักจูง (NLP Techniques)

          1.ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)

          2.ผู้ใต้บังคับบัญชา

          3.ลูกค้า

 • พฤติกรรมมนุษย์

         1.คนช่างคิด (Visual)

         2.คนชอบความรู้สึก(Auditory)

         3.คนชอบกระทำ (Kenaesthetic)

 • จิตวิทยาการนำเสนองานKey Benefits

     1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน      2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน      3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน      4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ      5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825 Link :วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์ - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง


รศ.ดร. ปรัชญา ปิยมโนธรรม

- อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาข้อมูลอื่นๆ

WEB : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/832/convincing/ APPLY : //www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=832

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม

รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

mua vé số vietlott trực tuyến xổ số bóng đá ngoại hạng anh cách mua vé số vietlott trực tuyến gà chọi c1 sv388 xổ số hà nội phương trang